Oprogramowanie do serwera kluczy publicznych jest autorstwa Michaela Graffa <explorer@iastate.edu>
English:
For an English version of this text please send a mail with a subject line of "HELP" to pgp-public-keys@keys.pgp.net, or access the URL http://www.pgp.net/pgpnet/email-help-en.html
Norwegian:
For aa faa dette dokumentet paa norsk, send "HELP NO" til pgp-public-keys@keys.no.pgp.net
German:
Fuer eine deutschsprachige Fassung dieses Textes senden Sie eine Mail mit dem Subject "HELP DE" an die folgende Adresse pgp-public-keys@keys.de.pgp.net
Spanish:
Para obtener una versisn en castellano de este texto, envme un mail a pgp pgp-public-keys@keys.es.pgp.net con el "Subject" HELP ES
Finnish:
Saadaksesi taman tekstin suomeksi, laheta osoitteeseen pgp-public-keys@keys.fi.pgp.net tyhja viesti, jonka Subject-kentta on "HELP FI".
Croatian:
Za hrvatsku verziju ovoga teksta posaljite poruku koja ce u Subject imati "HELP HR" na adresu pgp-public-keys@keys.hr.pgp.net
Dansk:
For at faa en dansk version af denne text skal du sende en e-mail med en subject-tekst: "HELP DK" til pgp-public-keys@keys.dk.pgp.net eller slaa op paa URL http://www.pgp.net/pgpnet/email-help-dk.html
Czech:
Pro ziskani ceske verze tohoto textu poslete prosim e-mail se "Subject" radkou "HELP CZ" na adresu pgp-public-keys@keys.cz.pgp.net, nebo pristupte na URL http://www.pgp.net/pgpnet/email-help-cz.html
Polish:
Zeby uzyskac polska wersje tej strony, wyslij list z linia "HELP PL" w polu Subject na adres pgp-public-keys@keys.pl.pgp.net lub zajrzyj pod URL http://www.pgp.net/pgpnet/email-help-pl.html

Pocztowe serwery kluczy PGP

Pocztowe serwery kluczy PGP pozwalają na wymianę kluczy publicznych poprzez pocztę internetową. Użytkownicy z dostępem do WWW mogą używać także interfejsu WWW, zaś administratorzy serwerów wymagających częstego sprawdzania kluczy mogą skopiować cały keyring z serwera FTP.

Celem tej usługi jest ułatwienie wymiany kluczy PGP między użytkowinikami. Serwer kluczy publicznych NIE GWARANTUJE prawdziwości kluczy. Do jej weryfikacji służą podpisy pod kluczami.

Każdy serwer kluczy interpretuje polecenia zawarte w polu Subject: otrzymywanej poczty. Polecenia NIE POWINNY być zawarte w treści listu, gdyż zostaną wtedy zignorowane.

    To:  pgp-public-keys@keys.pl.pgp.net
    From: kowalski@gdzies.tam.pl
    Subject: help
Nowy klucz wystarczy wysłać do JEDNEGO z serwerów, który automatycznie prześle go do pozostałych.

Żeby dodać lub zaktualizować klucz, wystarczy wysłać list postaci:

	To: pgp-public-keys@keys.pl.pgp.net
	From: kowalski@gdzies.tam.pl
	Subject: add

	-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
	Version: 2.6

	
	-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
ZŁAMANE KLUCZE: Sporządź certyfikat anulowania klucza (sprawdź w dokumentacji jak to zrobić) i wyślij klucz do serwera ponownie, wraz z poleceniem ADD.

Oto spis wszystkich poleceń akceptowanych przez serwer:

Polecenie       Rezultat

HELP ten tekst w wersji angielskiej HELP kraj różnojęzyczne wersje tego tekstu (DE, EN, ES, FI, FR, HR, NO, PL) ADD dodaj klucz PGP zawarty w liscie INDEX [1] spis kluczy PGP znanych serwerowi (-kv) INDEX userid spis kluczy PGP zawierających userid (-kv) VERBOSE INDEX [1] rozszerzony spis kluczy PGP (-kvv) VERBOSE INDEX userid rozszerzony spis kluczy PGP zawierających userid (-kvv) GET [1] cały keyring (w kawałkach) GET userid klucz dla userid (-kxa) MGET regexp [2,3] klucze pasujące do /regexp/ wyrażenie regularne musi być przynajmniej dwuliterowe LAST dni [3] klucze zmienianie w ciągu ostatnich 'dni'
 1. Duże listy
  Serwer kluczy zwraca potężne porcje informacji, więc należy używać go z rozwagą. Nie wszystkie systemy poczty elektronicznej poradzą sobie z dużymi listami odsyłanymi przez serwer kluczy publicznych. Oto przykładowe rozmiary odpowiedzi serwera (w lutym 1997): Najprawdopodobniej taka informacja będzie i tak całkowicie bezużyteczna, więc zalecane jest używanie tych poleceń z argumentem "userid".

  UWAGA: Przy operacjach na dużych keyringach PGP jest wyjątkowo powolne. Dodanie całego keyringu z serwera do prywatnego zestawu kluczy zajęłoby kilka dni !

  Jeśli rzeczywiście potrzebujesz całego pliku indeksowego lub keyringu z serwera, użyj do tego serwera FTP (na przykład ftp://ftp.pl.pgp.net/pub/security/pgpnet/keys/).

 2. Wyrażenia regularne w "MGET"
  Oto kilka przykładów użycia polecenia MGET:
      MGET wojtek       wszystkie klucze zawierające słowo "wojtek"
      MGET icm        wszystkie klucze zawierające "icm"
      MGET E8F605A5|5F3E38F5 klucze o tych dwóch identyfikatorach
  
  Wyrażenia regularne to nie to samo, co "wildcardy" znane z MS DOS. "*" nie oznacza "wszystko", lecz "zero lub więcej wystąpień poprzedniego znaku", na przykład:
      a.* oznacza wszystko rozpoczynające się na literę a
      ab*c pasuje do ac, abc, abbc, itd.
  
  Zamiast "MGET .*" używaj "GET".

 3. Ograniczenia
  Niektóre serwery kluczy mają ograniczoną liczbę kluczy, które mogą być zwrócone w odpowiedzi na polecenie "MGET" lub "LAST".
Należy używać najbliższego serwera kluczy. Dla Polski będzie to pgp-public-keys@keys.pl.pgp.net. Inne serwery kluczy publicznych: Polski serwer FTP to ftp://ftp.pl.pgp.net/pub/pgpnet/.