Key server software written by Michael Graff <explorer@iastate.edu>
English:
For an English version of this text please send a mail with a subject line of "HELP" to pgp-public-keys@keys.pgp.net, or access the URL http://www.pgp.net/pgpnet/email-help-en.html
German:
Fuer eine deutschsprachige Fassung dieses Textes senden Sie eine Mail mit dem Subject "HELP DE" an die folgende Adresse pgp-public-keys@keys.de.pgp.net oder URL: http://www.pgp.net/pgpnet/email-help-de.html
Spanish:
Para obtener una versiM-sn en castellano de este texto, envM-me un mail a pgp pgp-public-keys@keys.es.pgp.net con el "Subject" HELP ES
Finnish:
Saadaksesi taman tekstin suomeksi, laheta osoitteeseen pgp-public-keys@keys.fi.pgp.net tyhja viesti, jonka Subject-kentta on "HELP FI".

Publika PGP-nyckelservrar

Detta är en av flera datorpost-nyckelservrar som används för att utväxla de publika PGP-nycklar som används för datorpost över INTERNET och UUCP. De som har tillgång till WWW vill kanske hellre nyttja det WWW-gränssnitt som finns tillgängligt via http://www.pgp.net/pgpnet/www-key.html. För administratörer och andra som har behov av att hämta hela nyckelringen kan det vara vara bättre att använda FTP från ftp.pgp.net:pub/pgp/

Dessa PGP-nyckelservrar är uppsatta för utväxling av nycklar mellan PGP-brukare. De kan INTE garantera att en speciell nyckel är giltig. Detta måste du kontrollera själv m.h.a nyckelsignaturerna.

Varje nyckelserver hanterar frågor via datorpost. Dessa frågor kan innehålla olika kommandon. De olika kommandona skriver du i Subject-fältet. Lägg märke till att kommandona skrivs i subject-fältet och inte i själva 'brödtexten'.

    To: pgp-public-keys@keys.pgp.net
    From: sven.svensson@inst.univ.se
    Subject: help
Servrarna är synkroniserade med varandra. D.v.s. det räcker att sända din nyckel till EN av dessa.

Exempel: Om du önskar lägga till din publika nyckel till nyckelservern eller uppdatera en som redan ligger där, sänd följande brev till en av servrarna:

    To: pgp-public-keys@keys.pgp.net
    From: sven.svensson@inst.univ.se
    Subject: add

    -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
    Version: 2.6

    
    -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Kompromitterade nycklar: Tillverka ett "Key Revocation Certificate" (läs i PGP-manualen om hur du gör detta), och send detta till nyckelservern m.h.a. ADD-kommandot.

Möjliga kommandon till servern är:

Kommando   'Brodtexten' innehåller

ADD      Din publika PGP-nyckel (se exemplet ovan)
INDEX     Listar alla nycklar i nyckelringen (-kv)
VERBOSE INDEX Listar alla nycklar i nyckelringen med signatur (-kvv)
GET      Hämta hela nyckelringen (splittat) Använd FTP istället!
GET userid  Hämta specifik nyckel
MGET regexp  RHämtar alla nycklar som matchar /regexp/
       regexp måste bestå av minst två tecken.
LAST days   Hämta de nycklar som inkommit sista 'days' dagarna.
HELP     Denna sida

Exempel på MGET kommandon:
   MGET michael     Hämtar alla nycklarna som innehåller "michael"
   MGET iastate     Hämtar alla nycklarna som innehåller "iastate"
   MGET F605A5|3A738B  Hämtar dessa två nyckelID'n
Några ord om 'regexp': Dessa är inte detsamma som jokertecken i UNIX eller MS-DOS. "*" matchar inte 'allt' utan '0 eller flera' gånger föregående tecken. Exempel:
    a.* hittar allt som börjar med 'a'
      ('.' matchar alla tecken)
    ab*c hittar ac, abc, abbc, etc.
Försök att inte använda MGET utan GET.

Att observera om GET-kommandot: Om du har möjlighet, använd FTP för att hämta nyckelringen från exempelvis ftp.pgp.net:pub/pgp/keys, stället för GET. Detta eftersom nyckelfilen delas upp i mer än 50 filer om 52kB var, något som tar mycket tid (och inte är så roligt att ta emot).

Användarna skall normalt nyttja datorpostadressen
pgp-public-keys@keys.pgp.net
eller en av de nationella servrarna:

för datorpostgränssnitt och ftp.pgp.net:pub/pgp/" för FTP.


Maj 1996 / pgp_support@its.uu.se